Engagement   2.0

2 במרץ 2016 | נכתב ע"י

oren kaplan slideshare

תם הכנס השישי להדרכה ולמידה במאה ה-21. שמחים לפרסם חלק ממצגות הכנס. להלן המצגת של פרופסור אורן קפלן  בנושא:   Engagement.

למבקשים להתעמק וללמוד ניתן לעשות זאת באמצעות  הקישורים למאמרים שכתב פרופסור אורן קפלן בנושא:

תשוקה ומעורבות בעבודה: יישומים של תיאורית הזרימה – Flow Passion & Engagement at workplace ועוד חומר כתוב לגבי זרימה: איך גיליתי את תיאורית הזרימה עוד לפני שהפסיכולוגיה החיובית נולדה?

להתראות בקהילה ובכנס הבא.

 

 

 

 

.