השפעת תחושת השליטה של העובד על תהליך הלמידה בסביבה מתוקשבת

2 בפברואר 2011 | נכתב ע"י

"אני רוצה שאתה תרצה ללמוד" – האם אמירה זו הינה ברת מימוש? האם אדם אחד יכול לשלוט על רצונו של רעהו?

הרצון של אדם תלוי בו, כך גם בהקשר ארגוני. מחלקות הדרכה רבות בארגונים שוקדות על ניהול תהליך למידה אסטרטגי ומנסות לנהל אותו בצורות שונות (LMS), אך הן אינן יכולות להבטיח באופן מלא שהעובדים ירצו ללמוד ולרכוש ידע ומיומנויות, גם כשישנה מערכת ארגונית שלמה וחובקת של מדידה, מסלולי קריירה ותגמולים. ניהול יעיל של תהליכי הלמידה של העובדים לא בהכרח מייצר למידה.

אז אם לא ניהול, מה משפיע על תהליך הלמידה?

מחקר בדק כיצד יכולת השליטה של הלומד בסביבה מתוקשבת משפיעה על תוצאות הלמידה. המחקר בדק גם את השפעת הנגזרות מפרופיל הלומדים על תהליך הלמידה, כמו: מוטיבציה, יעדים ומכוונת למשימה.

שליטה של הלומד הינה המידה בה ניתנת ללומד חופש בחירה הנוגע למרכיבי ההדרכה במהלך השיעור או תוכנית ההדרכה בכללותה. למשל, שליטה מאפשרת ללומד לבחור איזה תוכן או שיעור הוא ילמד, מה סדר הצגת התכנים, מהו סוג המשוב שינתן על הלמידה, מה מעניין אותו ורלוונטי עבורו. אולם, לא תמיד זה טוב. נמצא במחקרים, שלעיתים הלומדים לא עושים בחירות טובות שמגבירות את תהליך הלמידה שלהם. לעיתים, יש בבחירות הלומדים החמצת מידע קריטי החיוני ללמידתם.

עם זאת, התוצאות מעידות שהשליטה של הלומדים בסביבה המתוקשבת הינה בעלת השפעה על שביעות הרצון של הלומדים ועל המיקוד של הלומדים בלמידה.

שביעות רצון ותגובה חיובית מותירה את הלומדים מרוכזים ומחויבים יותר ללמידה. כלומר, התוצאות מראות ששליטה של הלומד יכולה להשפיע על הלמידה באמצעות הגברת שביעות הרצון שלו מתהליך הלמידה. חשוב להדגיש כי מחקר זה בדק תהליך בהקשר של למידה מתוקשבת (ולא למידה חברתית), קרי, אינטראקציה של אדם מחשב.

נוכח ממצאים אלו עולות תהיות. אולי תוצאות המחקר משקפות הלך רוח וציפיות של הלומדים כיום בסיטואציה של אינטראקצית אדם-מחשב? נדמה בעידן ה- 2.0 WEB שאנשים מצפים יותר להתאמה אישית. רבים חווים כל יום את חווית "השוטטות" והגלישה בין סביבות, מעטים רוצים להרגיש ככלי ליווי לתוכנה וממלאי הוראות.

ואולי השליטה האישית בתהליך הלמידה היא חלק מאותה תרבות דיגיטלית אחרת? ובתרבות זו לומדים אחרת.