פוליטיקה ארגונית

16 בנובמבר 2010 | נכתב ע"י

רבים מתיחסים לצד הפולטי בעבודת משאבי אנוש כרע הכרחי.  בחינה מדוקדקת של המונח "פוליטיקה ארגונית" מגלה כי לתופעה זו משמעויות רבות ולא ניתן לקבוע חד משמעית אם היא מבטאת התנהגות מזיקה ושלילית. התנהגות פוליטית היא התנהגות אנושית טבעית, שמשמשת למטרות אישיות וחברתיות. מחקרים בניהול משאבי אנוש מנסים להגדיר את התנאים בהם ההשפעה של פוליטיקה ארגונית על תהליכים חוצי ארגון (מיון, גיוס, הכשרה, קידום וכו) היא חיובית או שלילית.

מאמר של Vigoda- Gadot ,E.  Drory, A מציע מודל דרכו ניתן להבין השפעות של פוליטיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש. המודל כולל היבטים חיוביים/בונים בניהול מש"א, שלילים/הרסניים בניהול מש"א. קיימת גם התייחסות להיבט תרבותי ישראלי תוך בחינת ההשפעות של המודל בסביבה ישראלית משתנה.

המודל מדגיש שני גורמים עיקריים שמבדילים פוליטיקה ארגונית חיובית ופוליטיקה ארגונית שלילית. הראשון, תלוי ברמה של מיומנויות פוליטיות, והשני תלוי במקורות ההנעה של התנהגות זו, כלומר האם היא נועדה לשרת אינטרסים אישיים או אינטרסים ארגונים. ההבדל בין שני הגורמים נובע ממקורותיהם. רמת מיומנות פוליטית תלויה בכישורים במיומנויות הפרט ואילו הנטייה לשרת אינטרס אישי לעומת קיבוצי למשל, יכולה להיות תלויה בגורמים חברתיים ותרבותיים.

ומה קורה בארץ?

בשלושת העשורים האחרונים עברה מדינת ישראל שינוים משמעותיים, מחברה קולקטיבית, סגורה ויחסית הומוגנית לחברה חומרית, אינדיבידואלית, פתוחה ופלורליסטית. לשינויים אלו השפעה חזקה על סביבת העבודה. העובדים שמים דגש רב יותר על ערכים כמו העצמת עובדים, השתתפות בקבלת החלטות והתפתחות מקצועית. כמו כן החברה הישראלית נעה לכיוון של אוריינטציה קצרת טווח וחסרה התחייבות ארגונית ארוכת טווח. מצב זה מטפח תרבות המדגישה סיפוקים מידיים  וחוזים פסיכולוגיים המבוססים על טווח קצר. משאבי אנוש נדרשים לקבוע כיום חוקים חדשים המבוססים על ערכי העבודה החדשים ולמצוא אסטרטגיות ניהול משאבי אנוש מתאימות יותר.