עדכונים בדיני עבודה – פסקי דין שהתקבלו בשנה האחרונה

13 במאי 2015 | נכתב ע"י

.

עו"ד רענן קריב מעדכן בפסיקות שהתקבלו בשנה האחרונה בבתי הדין לעבודה:

  • פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"פ 46825-02-13, מדינת ישראל נ' זכיון אופנת רנואר בע"מ ואחרים. הליך פלילי בעניין העסקת עובדים בשבת. נפסק כי עובד שאינו-יהודי, חייב לבחור יום מנוחה קבוע לפי סעיף 7(ב)(2) לחוק שעות עבודה ומנוחה ((ב) המנוחה השבועית תכלול -(2) לגבי מי שאינו יהודי – את יום השבת או את יום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו, והוא אינו רשאי לשנות יום זה במהלך תקופת עבודתו.
  • פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בסב"א 22825-08-13, ארגון העיתונאים בישראל, הסתדרות העובדים הכללית החדשה – אגודת העיתונאים בת"א וידיעות אחרונות בע"מ. סכסוך בינארגוני בין ארגון העיתונאים החדש בהסתדרות הכללית לאגודת העיתונאים על ייצוג העיתונאים בידיעות אחרונות. הדיון עסק בטפסי הצטרפות וטפסי ביטול חברות בארגוני עובדים, בעת סכסוך בין ארגוני על היציגות במקום העבודה. בפסק הדין הפכו התנאים מפורמלים למהותיים, והושם דגש על מתן משקל לרצונם של העובדים (במקום לתנאים צורניים קפדניים). כמו כן נדונה שאלת ידיעתם של עובדים על דבר חברותם הכפולה בשני ארגונים, ונדונו התנאים המוקדמים להלכת המניעות שנועדה להגן על ארגון עובדים שכבר פעל במקום העבודה, מפני טענות יציגות של ארגון עובדים מתחרה.
  • פסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 6069/10, רמי מחמלי נ' שירות בתי הסוהר ואחרים. פסק דין תקדימי ומקיף בנוגע לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998. מדובר בקצין טכנולוגיות בכלא מגידו, שטען שהופלה במשך שנים רבות עקב מוגבלותו. הוא סבל ממחלת לב שהטילה מגבלות על תפקודו, אך איפשרה לו המשיך ולעבוד ואף להתקדם. בג"צ קבע שהוא הופלה במשך שנים ללא הצדקה, והטיל על המעסיק, כל מעסיק, שורת חובות שיאפשרו את העסקתו וקידומו של עובד בעל מגבלות. כך, נדרש המעסיק ליצור במקום העבודה תנאים שיאפשרו העסקת אנשים עם מוגבלות ואת קידומם במקום העבודה, ולהראות כי עשה מאמצים אקטיביים כנים וישרים, על מנת לאתר עבור העובד תפקיד מתאים ולבצע את ההתאמות הנדרשות שיאפשרו את עבודתו כנדרש.
  • צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. צו ההרחבה ניתן על הסכם קיבוצי כללי שנחתם כדי לקיים את דרישת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המטיל על המעסיק חובה לפעול לקידום ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות במקום העבודה. צו ההרחבה מטיל חובה על מעסיקים המעסיקים למעלה מ-100 עובדים להעסיק בתוך שנה מכניסת הצו לתוקף (ספטמבר 2014) 2% מהעובדים כעובדים בעלי מוגבלויות, ובתוך שנתיים – 3%. הצו גם דורש מינוי ממונה שיוודא את יישום האמור.
  • פסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 13652-10-13, Aragawi Ameleset – י.ב. שיא משאבים בע"מ ואחרים. עובדת אריתראית שהועסקה במלון בירושלים פוטרה כיוון שפנתה ביחד עם עובדים אחרים כמוה ל"קו לעובד" כדי לעמוד על זכויותיה. נפסק, בין היתר, כי מעסיק שמפטר עובד משום שהוא עומד על זכויותיו פועל שלא בתום לב, המזכה את העובד בפיצוי על פיטורים שלא כדין. בעבר היה כבר פסק דין כזה של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, וכעת ניתן גם פסק דין של בית הדין הארצי.
  • פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 30021-02-12, יצחק אטיאס, חברה לעבודות בנין בע"מ נגד קירבייק קודיס ואחרים. קבוצת עובדים, אזרחי טורקיה, הועסקה בבנין, התפטרה וטענה לזכויות שונות. בין השאר נטען ששולם לעובדים שכר נמוך בהרבה משכר המינימום. חלק ניכר מטענות העובדים נדחה. נדחתה גירסתם העובדתית, נדחו תביעותיהם לשעות נוספות ופיצויי פיטורים, ובכל זאת נקבע שכיוון שהופרו זכויותיהם מששולם להם שכר הנמוך משכר המינימום במידה ניכרת, הוקלו התנאים להתפטרות לרבות פטור לעובד ממתן הודאה מוקדמת להתפטרות.
  • פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 28597-03-11, דבוש נורית ואח' – מנעולי ירדני אחזקות (2005) בע"מ. חברת ירדני, יצרנית מנעולים, מכרה את הפעילות לחברה אחרת. העובדים הועברו עם הפעילות למעסיק חדש והמשיכו לעבוד ברציפות. ירדני שילמה פיצויי פיטורים אך לא שילמה דמי הודעה מוקדמת. בית הדין הארצי קבע, בניגוד להלכה קודמת, כי בעת חילופי מעסיקים, מעסיק קודם שמפטר את העובדים חייב במתן הודעה מוקדמת, בלי קשר לשאלה אם העובדים התקבלו לעבודה אצל המעסיק החדש. מעסיק יכול לפטור את עצמו מתשלום דמי הודעה מוקדמת אם יודיע לעובד מבעוד מועד על כוונתו למכור את מקום העבודה, ולהשאיר לעובד את ההחלטה אם לעבור או לא לעבור ולסיים את העסקתו, תוך זכאות לפיצויי פיטורים. ואז העובד יהיה חייב בהודעה מוקדמת להתפטרות.
  • פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 51823-10-14, י.ב. שיא משאבים בע"מ ' – Hitam Abaker ואח'. קבוצת מבקשי מקלט מאריתריאה הוצבו על ידי קבלן כוח אדם במשחטת עוף הנגב. הם הגישו תביעה לקבלת זכויות שונות, שהתקבלה. החברה הגישה בקשת רשות ערעור (התביעות נדונות בדיון מהיר) בנושאים שונים. אנחנו נעסוק באחד – פיצוי עקב אי הפרשת כספים לביטוח פנסיוני – לעובדים זרים ומבקשי מקלט. ההלכה בעניין ותיקה ומושרשת, עובד שיש חובה להפקיד עבורו כספים לביטוח פנסיוני ולא נעשה כך בשוטף ואין אפשרות להפקיד בדיעבד – זכאי לפיצוי. השאלה היא מה דינם של עובדים זרים ומבקשי מקלט. לגבי עובדים זרים נפסק עוד ב-2010, ובפסק הדין הזה גם לגבי מבקשי מקלט, שיש לפצותם על אי הפקדת כספים לביטוח פנסיוני על פי צו ההרחבה בעניין פנסיה. נדחו טענות המעסיק, לפיהן צו ההרחבה בענין פנסיה חל רק על עובדים ישראלים ולא ניתן להפקיד עבור מבקשי מקלט לקרן פנסיה ולכן גם הם אינם זכאים לפיצוי.
  • פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 2580-03-11, דורון נגר – ליטוס מחשבים. טכנאי מחשבים שפוטר הגיש תביעה נגד מעסיקתו, חברה שעסקה במתן שירות למחשבים ומכירתם. בן השאר טען העובד לתחולת צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי בענף המסחר באיזור תל אביב והמרכז, לצורך תביעתו להפרשי הפרשות לביטוח פנסיוני. מדובר בצו שהיקף תחולתו רחב הן גיאוגרפית והן מבחינת הענפים הכלולים בו, לא פחות מ-240. החברה טענה כי צו ההרחבה אינו חל על ענף השירותים, ועל כך נסוב פסק הדין. לשכת המסחר תל אביב, ההסתדרות והמדינה זומנו להביע את דעתן, וכולן טענו שצו ההרחבה חל על ענף השירותים. כך גם קבע בית הדין, והוסיף כי חלק נכבד מהענפים עליהם חל הצו הם ענפי שירותים במהותם, וברור כי הצו חל עליהם. כדי לבחון האם הצו חל עליכם, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי אצל מומחה לדיני עבודה שיבדוק אם הענף אליו משתייך ארגונכם מופיע בנספח להסכם הקיבוצי המורחב.

law