ניהול קריירה- אז מה אתם מחשיבים כהצלחה?

28 ביולי 2011 | נכתב ע"י

"כל מה שאתה צריך בחיים הוא בורות וביטחון עצמי, ואז ההצלחה מובטחת." (מארק טווין)

"אם אתה רוצה להצליח בעולם, הבטח הכל וקיים כלום." (נפוליאון בונאפרטה)

כולנו שואפים להצליח בתחומים השונים של חיינו: בלימודים, בזוגיות, בקריירה, בחיי המשפחה ועוד. איש איש ושאיפותיו, איש איש והצלחותיו. אך האם כולנו מפרשים הצלחה בצורה זהה? האם העובדה שדוד בן ה- 50 הוא מנהל בכיר בחברה בה עבד מאז צעירותו נחשבת כהצלחה בעיני עידו בן ה- 28, שבקריירה הקצרה שלו הספיק לעבוד כבר ב- 3 חברות סטארט אפ שונות, שאחת מהן ביצעה אקזיט וכעת מעוניין לשנות כיוון בקריירה?

מחקר מרתק שנעשה בתחום בחן האם התפיסה של הצלחה בקריירה השתנתה לאורך השנים וכיצד הדורות השונים תופסים מונח זה.

נתחיל אם כן מהסוף: רבות דובר וסופר על הדורות השונים ועל ההבדלים הבין דוריים בהקשר של עולם העבודה. כיוון שכך, נסכם זאת בקצרה, באמצעות הטבלה הבאה* (להגדלה, לחצו על הטבלה):

אז לאור ההבדלים המהותיים בין התפיסות של הדורות השונים, האם יש הבדל גם בתפיסתם את מושג ההצלחה? האם מה שמחשיב בן דור ה- Y כהצלחה, נחשבת גם ככזו גם בעיני הבייבי בומרס או דור ה- X ולהפך?

מלבד משמעות ההצלחה, בחן המחקר האמור האם לאנשים מארבעת הדורות ישנם סוגי קריירות שונים (נערך מדרג של סוגי קריירות בהתאם לקריטריונים של מעסיק אחד/מספר מעסיקים, חשיבות הסדרי הביטחון הארגוני והצפי להישאר/לעזוב מקומות עבודה) והאם החשיבות של בטחון ארגוני שונה בין דור לדור.

מן המחקר, אשר בו השתתפו 750 אנשים שענו על שאלונים, עולה, כי לאנשים מדורות שונים יש קריירות מסוג שונה. כצפוי, למסורתיים קריירה יציבה ("תחומה") יותר מבני שאר הדורות, כאשר עם התקדמות הדורות הקריירה עוברת מ"תחומה" (Bounded), היינו מעסיק אחד וחשיבות מרובה לביטחון ארגוני, לקריירה מסוג "Homeless", קרי מספר מעסיקים, חשיבות מרובה לביטחון ארגוני וצפי לעזיבה של מקום העבודה. עם זאת, יש לציין, כי אף שסגנון הקריירה השתנה כאמור מבחינת מספר מעסיקים והצפי לעזיבה, עדיין מרבית הנשאלים כמהים לביטחון הארגוני.

באשר לתפיסת הדורות השונים את נושא הביטחון הארגוני, כאן התוצאות דווקא מפתיעות. אמנם ישנו שינוי בין-דורי, אבל הוא דווקא אינו לינארי אלא בצורת U (כאשר תפיסת המסורתיים ותפיסת בני דור ה- Y נמצאות בנקודות מקבילות על פני צורת ה- U). קרי, תפיסת המסורתיים ביחס לקריירה, לפיה עדיף לעבוד עבור ארגון שמציע יציבות ובטחון לטווח ארוך, אינה שולטת רק בקרב בני דור זה, אלא גם בקרב (תחזיקו חזק…..) בני דור ה- Y. לכאורה, נשמע לא הגיוני, אולם הסבר אפשרי לכך הוא שהמסורתיים מבססים את דבריהם בהסתמך על ניסיון העבר (מציאות עבודה מסוג שאינו קיים עוד), בני הבייבי בומרס ובני דור ה- X מבססים את עמדותיהם על המציאות כפי שהיא קיימת כיום (מודעים לכך שישנם פחות יציבות ובטחון ארגוני במהלך הקריירה) ובני דור ה- Y (בחלקם הגדול) רק חולמים על כך בקריירה העתידית שלהם (כיוון שהם רק מתחילים את הקריירה שלהם ולא יודעים הרבה על ערכי העבודה שלהם והעדפותיהם).

באשר לתפיסת ההצלחה בקריירה, הרי שבאופן מפתיע למדי, לא נרשמו הבדלים מהותיים בתפיסה של ארבעת הדורות. בפני הנשאלים תוארו מספר קריירות פיקטיבית שהכילו פירוט לגבי קריטריונים מוחשיים ובלתי מוחשיים: שכר, דרגה, מספר הקידומים, מהירות הקידום ושביעות רצון. לא נרשמו הבדלים מהותיים בין הדורות השונים באשר לאופן הערכת קריירה. שביעות רצון היה הקריטריון השולט אצל כולם ביחס להערכת הצלחה בקריירה של אחרים (מה שמרמז על כך, כי ביחס להערכת הצלחת האחרים בקריירה שלהם, אנחנו מסתמכים בעיקר על דבריהם ואופן הערכתם את הקריירה שלהם, בבחינת "אם הם מרוצים מהקריירה שלהם, מי אני שאגיד שהם לא מצליחים?"). עם זאת, המחברים מסייגים את ממצאיהם ומציינים כי יתכן שנבעו מחוסר במידע בתיאור הקריירות הפיקטיביות בשאלון, מרצייה חברתית או דיסונסס קוגניטיבי (הקרנה של הקריירה שלי על זו של האחר, על מנת שלא אחוש כי איני מצליח בקריירה שלי).

ולסיום, אחת קטנה, שהרי אי אפשר לדבר על ההבדלים הבין דוריים מבלי להוסיף קריקטורה נחמדה להמחשה-

* הטבלה לקוחה מתוך המאמר Mixing and Managing Four Generations of Employees by Greg Hammill, FDUMagazine Online (Winter/Spring 2005)