מפגש קהילה:סוגיות משפטיות עדכניות בדיני עבודה ובמשאבי אנוש

30 בנובמבר 2015 | נכתב ע"י

מוזמנים למפגש קהילה שיתקיים ב3.12.2015 בנושא :סוגיות משפטיות עדכניות בדיני עבודה ובמשאבי אנוש.

ינחה את המפגש  עו"ד רענן קריב, מגשר מוסמך, מומחה לדיני עבודה, כולל משפט עבודה  אישי  וקיבוצי ועוסק גם בתחומי המשפט האזרחי ובתחום הנזיקין.בין הנושאים:

  1.  משימוע לפיטורים-ניהול תהליך כחוק וכשלים מרכזיים: החובה לקיים שימוע לעובד טרם ההחלטה על פיטוריו הובאה על ידי בית הדין הארצי לעבודה בתחילת שנות ה-2000. מוסד השימוע טרם פיטורים מוכר מהמיגזר הציבורי, בעיקר שירות המדינה והרשויות המקומיות, וכאמור הוחל כחובה אוניברסלית בכל המשק. ועדיין מעסיקים לא מעטים כושלים בקיום החובה, ומשלמים על כך פיצוי לעובד המפוטר, לעתים בסכומים לא מבוטלים. נבחן את הדרך לקיומה של החובה כהלכתה, ונעבור בקצרה על מוקשים שונים המתגלים בדרך לקיום הליך נכון וכדין.
  1. דעות אישיות של עובדים באינטרנטשאינם לרוחו של המעסיק, מה ניתן לעשות אם בכלל"היא הביעה תמיכה במחבל, אז פיטרתי אותה". "הוא תמך בפלשתינים, אז פיטרתי אותו". מדי פעם מתפרסמות בתקשורת ידיעות על עובדים שנתנו ביטוי לעמדות קיצוניות, מתריסות, מקוממות ומרגיזות. האם מותר לפטר עובדים כאלה על רקע העמדות שהביעו? נבחן את הנושא ונביא דגשים להתנהלות נכונה בסיטואציה כזו.

 

  1. מתארגנים אצלי. מה לעשות? אפשר לפטר את ראשי ה?מה לעשות כשבחצר מתחילה התארגנות? מתחילים להחתים עובדים לחברות בארגון עובדים, ניתן לראות הסתודדויות, בשלב מסוים מופיע בשער נציג ההסתדרות או כוח לעובדים ומבקש להיכנס. האם לתת לו להיכנס? האם מותר לשכנע את העובדים שלא להתארגן? נעבור ביעף על כמה כללי יסוד בסוגיה.

 

  1. מה חדש? נעבור על החידושים הבולטים בחקיקה ופסיקה בשנת 2015.

 להרשמה