מחאה מקורית, מעשה לא מכבד או מעשה מגונה?

10 ביולי 2012 | נכתב ע"י

לפני זמן מה פורסמה כתבה באחד העיתונים:  "מחאה מקורית: המשנה למנכ"ל הפניקס התפשט מול קהל" – כנראה שבעיני הכותבים התפשטות היא דרך מקורית לציין מחאה "להמחיש את מצבם של סוכני הביטוח לאחר הרפורמה בחיסכון הפנסיוני שיזם האוצר".

לפי הגדרת החוק במדינת ישראל זהו מעשה מגונה. המחוקק מגדיר מעשה מגונה ככל סוג של נגיעה בגוף הזולת, או נגיעה של האדם בגופו שלו, או כל סוג של התנהגות אחרת, כמו עשיית תנועות גופניות או שימוש בחומרים פורונגרפיים שיש בהם כדי לגרות או לספק מינית את המתנהג או אדם אחר כלשהו, או שיש בהם כדי לבזות מינית את מושא ההתנהגות או אדם אחר כלשהו. התפשטות בפומבי הינה מעשה מגונה, ובמקרה הנדון יש בה יסודות של ביזוי והשפלה וחוסר כבוד לנוכחים ולנוכחות בחדר.

ייתכן ומדובר במעשה מקורי, כדברי הכותבים, אך  לטעמי מדובר במעשה שלא יעשה, למרות נסיון המחאה הכביכול מקורי.

המשך הכתבה היה מטריד לא פחות – הכותבים בחרו לתאר כי הפעולה הביכה חלק מהקהל וציינו כי:  "סוכנת ביטוח דתיה שהשתתפה בכנס התלוננה כי הובכה ונאלצה לצאת מהאולם".

הייתי שמחה לומר לכותבים שגם אני, קרן, החילונית ה"זורמת", חושבת שההתנהגות* הינה אסורה, בלתי הולמת, בלתי מכבדת, פוגענית ובעיקר מבזה. לא רק נשים כי אם גם גברים. מבזה עובדים/ות, לקוחות, ספקים/ות ובאי/ות בית העסק המדובר. שהרי, המשנה למנכ"ל, ממרום תפקידו, העמיד את קהל צופיו במצב לא נוח, לא נעים ומביך.

ניתן היה לבחור בדרכים חדשניות ויצירתיות יותר, שאינן פוגעניות, להעברת המסר.

למרות שנברתי רבות, לא מצאתי כתבה אחת המגנה את התנהגותו של המשנה למנכ"ל ומכנה אותה בשמה על פי החוק – מעשה מגונה.

מטרתו של החוק למניעת הטרדה מינית (1998) היא לא רק להעניש, אלא גם למנוע הטרדות מיניות, לחנך את הציבור, להרתיע אנשים מלהטריד ולהפחית למינימום את התופעה. התאכזבתי כי חשבתי שאמצא סיקור עיתונאי הבוחן ושואל שאלות לגבי ההתנהגות של המשנה למנכ"ל אך לא מצאתי, אולי כי הידיעה הייתה מעניינת יותר במהדורה "הצהובה שלה"? חבל.

לדידי, במקרה המתואר מתקיימות  שתי סוגיות מרכזיות: הראשונה נוגעת להתנהלותו של הבכיר שבחר להתפשט על במה מול קהל בארוע עסקי. השניה נוגעת לאופן הסיקור העיתונאי של הארוע. לשתיהן יש השפעה על התפיסות שלנו, על יצירת נורמות הנוגעות ליצירת סביבה מכבדת וגם על הטמעת החוק.

.

.

* אציין כי לא נכחתי במקום והתרשמותי מבוססת על הכתבה העתונאית בלבד