מה לשמועות ותהליך תקשורת פנים ארגוני

22 בדצמבר 2010 | נכתב ע"י

המהפכה הדיגיטלית העצימה את יכולתם של עובדים בארגון לקיים קשרים לא פורמליים ביניהם מבלי שהארגון יוכל לשלוט ולבקר את השיח המתקיים. יתרה מכך, סביר שניסיון של ארגון לנהל תקשורת פנים ארגונית ברשתות חברתיות הפועלות בתוכו לא יעלה יפה, כי רשתות חברתיות מטבען מצויות במצב של התהוות מתמדת ואולי אף כאוטית- Self-organization.

כיום ארגונים עדיין חוששים מהגל הבלתי נשלט של מידע, תעשיית "זבל" ובעיקר מחוסר הבקרה על העובדים בנוגע לשיח המתנהל ברשת חברתית, בפורומים ובדוא"לים. בעיקר קיים חשש מהסבת תשומת ליבם של העובדים לעיסוקים שאינם נימנים על עבודתם.

כך גם הדבר בנוגע לשמועות בארגון.  מאמר הדן בתופעת השמועות בעיקר מנקודת מבט פוליטית, מציע להתייחס לשמועות ולרכילות ארגונית כתסמין לתהליכים ארגוניים אחרים ולאו דווקא כערכים שלילים וכחולי ארגוני שיש למגר אותו. ההתייחסות המוצעת לשמועות הינה כתהליך תרבותי שמחד משפיע על יצירת תפיסות, ערכים והתנהגויות ומהווה מנגנון סוציאליזציה ארגוני ומאידך, הוא תסמין לאותם ערכים ותפיסות. לשמועות ישנה פונקציונאליות תרבותית ופוליטית בארגון, הן יכולות לבסס נורמות וערכים בקרב קבוצות עובדים ולהוות מנגנון "שליטה" חברתית על עובדים חדשים מעצם היותן בעלות השפעה על הבניית המציאות. ואכן נמצא, כי עובדים חדשים כוותיקים, מתייחסים לנושא השמועות ואף עושים בו שימוש. לכן, מומלץ להקשיב לתפיסות ולערכים הבאים לידי ביטוי בשמועות ולהבין מהן הנחות היסוד המהוות בסיס לאותן שמועות. את הערכים המגולמים ברכילות ובשמועות יש לבחון לאור ההקשר התרבותי, הארגוני והפוליטי.

השמועות הן גם כלי להשפעה פוליטית בארגונים ובין ארגונים. בעידן הדגיטלי "לשמועות באמת יש כנפים" שכן מידע או שמועה מגיעים בזמן אמת לציבור רחב של אנשים העשויים להעביר אותם הלאה. לכן בתהליכי תקשורת פנים ארגונית, התמודדות מושכלת עם תופעת השמועות תהיה להבין את הפונקציונאליות שלהן ולנסות לאפשר קיום שיח ארגוני פתוח ולגיטימי יותר. חשוב להבין שרכילות ושמועות הן חלק טבעי מתקשורת בין אנשים והניסיון לבלום ולשלוט בשמועות וברכילות תניב אולי את התוצאה ההפוכה. זאת, בדומה לגורלו של מידאס שהתבייש באוזני החמור שלו ושמר אותן בסוד. כל ספר שבא לגזוז את מחלפותיו לא יכל לשמור על הסוד "שלמלך יש אוזני חמור" ולכן הוצא להורג. ספר אחד שהבין כי עליו לנצור את פיו שמר את הסוד, אך הסוד העיק עליו ולכן חפר בור ליד שפת הנחל בסמוך לקנה הסוף ולחש לתוכו את הסוד. הרוח שנשבה ליד הנחל ונענעה את קנה הסוף יצרה לחש שהפיץ את הסוד ברחבי הממלכה…למלך מידאס יש אוזני חמור.