כנס – אחריות תאגדית בתעשיה הישראלית

1 בדצמבר 2014 | נכתב ע"י

/

ביום שני, ה- 8 בדצמבר 2014, יערך כנס בנושא:

"אחריות תאגידית בתעשיה הישראלית: פרקטיקה בליבה הארגונית או פעלול ניהולי?"

הכנס יתקיים בקרית האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה, ויחל ב- 9:30, שעת סיום משוערת 16:00.

לפרטים נוספים והרשמה >> 

/

/

תוכנית הכנס:

09:30 התכנסות וכיבוד קל
 
10:00 ברכות
ד"ר וורנר פושרה, מנהל קרן פרידריך אברט ישראל
ד"ר ורדה וסרמן, ראש המכון לחקר מדיניות כלכלה פוליטית וחברה, האוניברסיטה הפתוחה
 
10:15 הרצאת פתיחה
פרופ' דוד ווגל (Prof. David Vogel), אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה
Corporate Social Responsibility in the Global Economy:
Accomplishments and Limitations
 
11:30 הפסקה
 
11:45 פרופ' אביעד בר חיים וד"ר אור קרסין, המכון לחקר מדיניות כלכלה פוליטית וחברה, האוניברסיטה הפתוחה
מחקר אמפירי ראשון על אחריות תאגידית בתעשייה הישראלית: מנבאים של התנהגות אחראית בתאגיד
 
13:00 הפסקת צהריים
 
13:45 שולחן עגול: האם אחריות תאגידית היא חזון, מציאות או עלה תאנה?
יו"ר: ד"ר אור קרסין, האוניברסיטה הפתוחה
משתתפים
מר יוסי אקרמן, משרד הכלכלה
ד"ר אוהד קרני, המשרד להגנת הסביבה
מר ניר קנטור, התאחדות התעשיינים
מר עזוז שבתאי, אינדיגו HP
גב' רויטל ביתן, אינטל ישראל
גב' אורית נבו, ארגון הגג חיים וסביבה
גב' תמי לפלר, ארגון מעלה
 
15:00 הפסקה
 
15:20 ד"ר דניאל מישורי, בית ספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר והחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל־אביב
עסקים וסביבה: אגואיזם, אחריות או אתיקה?
 
15:40 פרופ' אביעד בר־חיים וד"ר אור קרסין, האוניברסיטה הפתוחה
סיכום ולקחים
סיום משוער בשעה 16:00/
achrayiutahagidit