כיצד רשימת משתתפים בפאנל – תשפיע על בחירת המקצוע של הילדה שלך?

2 באוגוסט 2016 | נכתב ע"י

hksv

"אני פונה אליך בעקבות מודעה שפירסמה המכללה האקדמית בראשה אתה עומד, המזמינה את הציבור לכנס בנושא 'האתגרים העומדים בפני המשק הישראלי' אשר אמור להתקיים מחר, ואשר רשימת המרצים בו היא על טהרת המגדר הגברי בלבד" – כך כתבה נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, מרים כבהא, במכתב ששלחה לנשיא אותה המכללה. "הופתעתי לראות כי המכללה בחרה בהרכב זה, אשר נעדרות ממנו נשים ומגוון רחב של אוכלוסיות נוספות אשר לוקחות חלק בכלכלה ובחברה הישראלית. צר לי על שגוף מחנך המהווה מגדלור בנושא שוויון, בוחר לנהוג באופן לא שוויוני ומדיר מרצות מהשיח הציבורי בנושא כה חשוב", כתבה כבהא בפנייתה.

עיון ברשימת משתתפי הכנס מעיד כי כל דובריו הם גברים. באותה המכללה מיהרו להסביר וטענו כי לא הייתה יד מכוונת לכך שאף אישה לא משתתפת בפאנל, אך יש בהתנהלות אגבית ותמימה לכאורה מהסוג הזה, די בכדי להעיד על דפוסי ההתנהגות המעצבים את התודעה המגדרית שלנו. דפוסי התנהגות אלו משפיעים גם על הבחירות שלנו בגיוס עובדים, בהתאמת עובדים לפרויקטים ובבחירת המסגרות אליהם אנחנו שולחים ומשייכים עובדים.

אחת החוקרות שחקרה כיצד מתגבשות בחירות תעסוקתיות בפועל, הן של המעסיק והן של האדם הבוחר את נתיב התעסוקה שלו, היא ליזה גוטפרדסון. לגישתה, מציאות כלכלית-חברתית ונורמות חברתיות מופנמות לתוך תפיסת העצמי של אדם, והבחירות שהוא מבצע – נעשות דרך תהליכי סוציאליזציה. גם הנסיבות בהן אדם מוכן להתפשר בבחירותיו התעסוקתיות מושפעות מאותן נורמות חברתיות. גוטפרדסון מתייחסת בעבודותיה למספר מרכיבים ובהם המרכיב המגדרי, כמבנה את יחסו של האדם אל עצמו ואל עולם העבודה. לטענתה, הפנמת מרכיבים כמו מגדר, מעמד ועמדות מוסריות מתרחשות באופן הדרגתי, מינקות לבגרות, אך המגדר הוא המרכיב הראשון שמופנם בתוך תהליכי הסוציאליזציה החברתיים.

כבר כפעוט לומד הילד להבחין בין המין של אמו לזה של אביו ולכל מין הוא קושר תפקידים ודימויים שונים. כך למשל, ילדה שמעולם לא נתקלה בשוטרת או ברופאה תייצר לעצמה בסיס סביר להניח שמקצועות השיטור והרפואה הם נחלתם של גברים בלבד, ומכאן – היא תחסום בפני עצמה אופציות תעסוקתיות אלו. לטענת גוטפרדסון, תהליך זה נקרא תיחום. לא מדובר כמובן בתהליך מודע ורציונאלי, אלא ביחס רגשי, בתחושת נוחות, הנלווית לתסריט בו אדם מדמיין עצמו בעיסוק כזה או אחר.

'תיחום מחמיר' מתרחש כאשר הסביבה החברתית של האדם גורמת לו לחשוב שכל חריגה מגבולות הדימויים שייצר לעצמו – תהיה פגיעה במערכת נורמות חברתיות. במגזרים המגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, יתרחשו פעמים רבות פשרות בבחירות מקצועיות בגלל תהליכי התיחום המחמיר. כך למשל, בחברות שמרניות ומסורתיות נשים לא יעזו לאותת על רצון לצאת מהתפקידים המסורתיים – אפילו אם הן מציגות יכולות וכישורים מתאימים. המנגנון הזה פועל פעמים רבות בינן לבין עצמן לפי דפוסים שהפנימו מהחברה – ולא לפי בחינה ממשית של "מתיחת הגבולות" במציאות.

לפי גוטפרדסון, תחושת הנוחות המגדרית שמספק העיסוק היא מהותית לתפיסת העצמי של הפרט וקשה מאד לשנותה. מדוע? ביטוי המגדר בחברה הוא הבסיסי ביותר ונרכש בשלב המוקדם ביותר. רק אחריו קולט ילד תפיסות מעמדיות בהתפתחותו ורק בתהליכי ההתבגרות מתגבש הביטוי לתכונות אישיותיות ייחודיות. אדם יכול לגלות תסכול רב מאד בגלל שהוא עובד בתחום שהוא אינו נמשך אליו, אך כשמוצעת אלטרנטיבה – הוא פוסל אותה כבלתי מעשית או בלתי אפשרית, מבלי שהוא מודע לכך שהוא בעצם "מגן" על מרכיבים בסיסיים יותר בעצמי שלו, כמו על התאמתו מקצוע מסוים לתפיסות מגדריות. הבאת מודעות למנגנון זה יכולה להשפיע במידה רבה על הרחבת האפשרויות התעסוקתיות בפני דורות רבים.

צילום של פגישת עסקים בין מושל מחוז פרימוריה ברוסיה לאיש הספנות משה מנו. מתוך אתר http://www.port2port.co.il/

צילום של פגישת עסקים בין מושל מחוז פרימוריה ברוסיה לאיש הספנות משה מנו. מתוך אתר .port2port.co.il

אם נקפיד ונהיה מודעים לכוחן של הבחירות שלנו בעיצוב התפיסות המגדריות בחברה והנורמות המוכתבות בתוכה, נגביר את תחושת המסוגלות של פרטים רבים בתוכה ממעמדות שונים. נוכחות של נשים במגזר העסקי והציבורי איננה רק שוויונית, אלא יש בה גם אקט חינוכי-פסיכולוגי שביכולתו לעצב ולפתוח אפשרויות ולהרחיב הבניות חברתיות.

יש שיאמרו שהביקורת שהשמיעה כבהא, נציבת השוויון להזדמנויות בעבודה, על הפאנל במכללה ועל משתתפיו הגברים היא קטנונית ונקודתית, אך הקפדה על נוכחות נשים בפאנלים העוסקים במשק ובכלכלה – תטיב עם המשק לאורך זמן ותאפשר לבעלי יכולות רבות להרגיש שהם ראויים להשתתפות במגזרים שחשבו שהם אינם נחלתם. יותר מכך, גם כמעסיקים וכמגייסים עלינו לוודא שאנו לא משמרים קבעון מגדרי בתפקידים ודואגים למגוון מאוזן בתפקידים, לצד השמירה על הכישורים הנדרשים לתפקיד.