טווח הכישורים של מנהיגות בתנאי אי ודאות: האריה, איש הפח והדחליל כמשל

6 בפברואר 2012 | נכתב ע"י

בספרו החווייתי של ל. פרנק באום, "הקוסם מארץ עוץ", מתואר מסעה של דורותי אל ביתה תוך שהיא פוגשת בשלוש דמויות חסרות משהו, שכל אחת מהן מגלמת תכונה שונה אך מבקשת לעצמה תכונה משלימה אחרת, לה היא מייחסת חשיבות. האריה מבקש אומץ באומרו "…אני נורא פוחד ליפול…אבל מסתבר שאין דרך אחרת אלא לנסות". איש  הפח מחפש לב "כי שכל אינו מביא אושר ואושר הוא הדבר הנפלא ביותר בעולם" והדחליל מבקש שכל כי "אדם טיפש לא יודע מה לעשות בלב, גם אם יש לו לב".

נראה כי הסיפור מיטיב לבטא את שלוש התכונות הדומיננטיות הנדרשות במנהיגות ואת הצורך במציאת איזון ביניהן.

מחקרים רבים מצביעים על קשר חיובי בין מנהיגות מתמירה לבין מאפייני הביצוע של הארגון. אולם תמהיל הכישורים שנדרש ממנהלים בעולם דינמי ומשתנה הולך וגדל. טווח הכישורים הנדרש ממנהלים כמנהיגים מצריך מהם לבסס סל כישורים ומיומנויות על מנת לקבל החלטות אסטרטגיות, לזהות הזדמנויות וליטול סיכונים, ולנהל את הזיקה הרגשית בין הארגון לעובדים תוך שימוש באינטליגנציה רגשית וחברתית. כל זה תוך יכולת להשתמש בכישוריהם בהתאם להקשר הספציפי בו הם פועלים ובהתאמה למצבים משתנים ובלתי צפויים מראש.

הספרות האקדמית מציינת רשימה של כישורים שמאפיינים מנהיגים – כריזמה ויכולת ליצור השראה, יכולת התמרה של הסובבים, הקשבה, אינטגרציה והכוונה, יכולת ליצור הנעה פנימית ומשמעות בקרב העובדים ועוד. יחד עם זאת, שאלת הכישורים הנדרשים והתמהיל של סל הכישורים צריך להבחן לאור האתגרים השונים איתם מתמודדים ארגונים שעיקרם מתמקד בדרכים להשגת יתרון אסטרטגי בר קיימא. למרות שהתאוריה הניהולית מצביעה על כך שמנהיגים מסוגלים לקבל החלטות רציונליות בצורה פרואקטיבית, המציאות מוכיחה כי אחד המבחנים המשמעותיים למנהיגות הוא ניהול משברים בתנאי אי ודאות.

במאמר שפורסם לאחרונה על ידי Useem, Jordán, Koljatic נבחנה שאלת המנהיגות של שר המכרות הצ'ליאני בהקשר לחילוץ הכורים אשר נלכדו במכרה. הפקת הלקחים מניהול המשבר ממחישה היטב כיצד מנהיגות יכולה לעמוד במבחן התוצאה. המחברים בוחנים את  המנהיגות שגילה שר המכרות הצ'ליאני לורנס גולבורן באמצעות התייחסות לשלושה אספקטים עיקריים:

1.  נטילת אחריות – היכולת של גולבורן לנהל את המשבר נבעה לא רק מן התפקיד שלו כשר המכרות אלא גם מנסיונו הניהולי, מאפייני האישיות שלו, וכניסתו לפעולה תוך תאום וקישור בין כל הגורמים שיכלו לתרום לפתרון המשבר, כולל שקיפות מול משפחות הכורים, העיתונות והציבור.

2. בניית צוות מומחים – גולבורן מינה צוות מומחים תוך הבנה שמדובר בסוגיה סבוכה שמצריכה חשיבה מערכתית ומומחיות מקצועית. כמנהיג, גולבורן הוביל תהליך ניהולי בזכות היכולות שלו לתאם, לקבל החלטות ולהוביל תהליכים מבלי שהייתה לו מומחיות טכנית בנושא.

3.   קבלת החלטות – המנהיגות של גולבורן באה לידי ביטוי בהכרה במומחיות של צוותים מקצועיים ויכולתם לפתור את המשבר, יחד עם גיבוש מספר אלטרנטיבות פעולה מקבילות.

התחקות אחר מודל המנהיגות שבא לידי ביטוי בניהול המוצלח של הצלת הכורים בצי'לה חשובה לצורך הבנת סגנון המנהיגות הנדרש במצבי אי ודאות. ההצלחה של שר המכרות הצ'ליאני נזקפת לזכות היכולת שלו לשלב בין גישה מערכתית לבין גישה מקצועית ורגישה תוך גילוי שקיפות מקסימלית  ותאום בין כל הגורמים שהיתה להם יכולת לתרום לפתרון המשבר.

מנהיגות איננה ניתנת, היא מותנת ביכולת של מנהלים להנהיג מכוח האישיות, הנסיון המקצועי, הכישורים והמיומנויות הבין אישיות שלהם. מנהיגות לפיכך, מצריכה שילוב מיוחד בין אומץ, שכל ולב. אומץ מתקשר לאותנטיות, ליכולת לתת וגם לקבל אמון וליכולת לנהל צוותים באופן מקצועי תוך עידוד יצירתיות ויוזמה.  שכל בא לידי ביטוי ביכולת לקבל החלטות בתנאי אי ודאות ויכולת לגבש אלטרנטיבות שונות לפעולה. בהיבט הזה חשובה היכולת של מנהיגים לגבש מנהיגות מקצועית בתחומים בהם אין להם ידע ממשי. לב מתמקד ביכולת לנהל את הממשקים הרגישים אשר קשורים לניהול יחסים בין אישיים ביושרה ורגישות, וליכולת להנהיג תפיסה מערכתית לה שותפים כל בעלי העניין תוך שקיפות ושיתוף פעולה.