חידושי חקיקה בדיני עבודה

4 במאי 2015 | נכתב ע"י

.

עו"ד רענן קריב מעדכן בחידושי חקיקה בדיני עבודה:

  • חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה – 2015. שכר המינימום הועלה בהדרגה. החל מיום4.2015 ועד יום 31.3.2016 יעמוד שכר המינימום על סך 4,650 ₪ ; החל מיום 1.4.2016 ועד 30.6.2016, יעמוד שכר המינימום על 47% מהשכר הממוצע במשק או על 4,650 ₪, לפי הגבוה ביניהם. מיום 1.7.2016 ועד 31.12.2016 יעמוד שכר המינימום על 47% מהשכר הממוצע במשק או על 4,825 ₪, לפי הגבוה ביניהם, והחל מיום 1.1.2017 יעמוד שכר המינימום על 5,000 ₪. הסכם קיבוצי כללי בסקטור הפרטי, של לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, שנחתם ביום 30.3.2015,קובע שעד תחילת שנת 2018, יעמוד שכר המינימום על 5,300 ש"ח. לא ברור אם יוצא צו הרחבה להסכם הזה, והוא מחייב לכן רק את חברי ארגוני המעבידים החברים בלשכת התיאום.
  • הסכם קיבוצי כללי בסקטור הפרטי, של לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, שנחתם ביום 30.3.2015, קובע שעד תחילת שנת 2018, יעמוד שכר המינימום על 5,300 ש"ח. לא ברור אם יוצא צו הרחבה להסכם הזה, והוא מחייב לכן רק את חברי ארגוני המעבידים החברים בלשכת התיאום.
  • חוק חופשה שנתית – למסגרת הימים שבהם רשאי עובד להיעדר במסגרת יום בחירה (סעיף 6 לחוק), הוסף יום האזכרה הפרטית לקרובי משפחה שהם חללי מערכות ישראל או נפגעי פעולות איבה. קרובי משפחה לצורך זה הם הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות.
  • המושג "מעסיק" החליף את המושג "מעביד" בעשרות חוקים – למעט חריגים בקשר לארגוני מעבידים. בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי למושג "מעביד" נלוות משמעות שלילית של ניצול, ולכן מבקשים להחליפו במושג אחר, שאינו בעל מטען שכזה.
  • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – בתי הדין הוסמכו לפסוק פיצוי בגין נזק לא ממוני בקשר להפרת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד. במסגרת זו הוחלה ההגנה שניתנת למתלוננים ותובעים בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, גם למי שמתלונן או תובע בגין הפרת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד.
  • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה – לחוק התווסף איסור על הפליה מחמת "מקום מגוריהם". כדרכם של חוקים, החוק מנוסח באופן נייטרלי וכללי, אך משמות המציעים עולה שכפי הנראה הכוונה הייתה לקדם את קבלתם לעבודה של תושבי ההתנחלויות, אבל בפועל כבר נתקלתי בהשלכות של החוק במקומות אחרים לגמרי, כמו פסילת עובד על רקע מרחק בין ביתו למקום העבודה, כאשר העובד מודע לכך ומוכן לעמוד בכך אך למעסיק יש ספקות.
  • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) – מעסיקים המעסיקים יותר מ- 25 עובדים חוייבו במתן הודעות מסויימות למועמדים לעבודה שמשתתפים בתהליכי ראיון או בחינה. המעסיק נדרש לעדכן לפחות אחת לחודשיים מיום תחילת השתתפות המועמד בתהליכי המיון על התקדמות התהליכים ולהודיע למועמד שלא התקבל בתוך 14 יום מיום קבלתו של העובד שהתקבל. הוחרגו עבודות שתקופתן פחותה מ- 30 ימים ; וכן הוחרג גם ענף ההסעדה, שם החוק העיקרי תוקן לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה).