הצפה במידע בעת כניסה לארגון

6 במרץ 2016 | נכתב ע"י

השנה, במסגרת כנס ההדרכה והלמידה, בחרנו לשלב הרצאות קצרות וממוקדות הנוגעות לתהליך הכניסה של עובדים לארגון.

ההרצאה הראשונה בסדרה נגעה בחוויה של הצפה במידע.  שלי ברודיא שטיין סיכמה  את עיקרי הדברים.

להלן המצגת וסיכום קצר של ההרצאה הראשונה.

orna

 

ארגונים רואים בנקודת הכניסה לארגון מקום בו הם נדרשים למסור מידע רב לעובד כי כך הם יסייעו לו להצליח. יש לגבש אסטרטגיה ברורה גם בנושא זה ולהגדיר תהליך חליפין הדדי: מה המידע שהארגון רוצה לתת לעובד, מה באמת העובד צריך בשלבי הכניסה לארגון, מה הארגון יכול לקבל מהעובד המביא מידע "חדש" מבחוץ, ובאיזה אופן המידע יעבור: PUSH-PULL?

ארגונים צריכים להבין את ההשלכות שיש לחווית עומס מידע על אנשים שונים ואת השפעותיו על התהליך הקליטה, לדוגמא: עומס מידע יכול ליצור חוויה ש"המידע מנהל אותנו", סיטואציות בהן עובד חדש נדרש לסנן מידע אך בשלב הכניסה אין לו מספיק כלים להבחנה בין עיקר לטפל. נושאים אלה יכולים להביא לתחושה של איבוד שליטה ולביצועים פחות טובים.

ארגונים נדרשים לחשוב מה סוג המידע שרוצים להעביר, באילו אמצעים ומהי החוויה שהם רוצים לייצר לעובד החדש.