העסקה הוגנת- לא רק על החוק ניתן לסמוך

31 באוקטובר 2012 | נכתב ע"י

לא מזמן השתתפתי בכנס 'העסקה הוגנת – חברה הוגנת' שהתקיים בדן פנורמה. הכנס עסק בעיקר ביישום מדיניות החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה.

כבר בחודש יוני השנה עסקנו בנושא במסגרת מפגש קהילת משאבי אנוש, במפגש הציג עו"ד קובי רפאלי את עיקרי החוק ואת המשמעויות שלו למעסיקים ומזמיני העבודה. (למצגת מהמפגש)

החידוש של החוק הוא בכך שהאחריות להעסקה הוגנת אינה רק על החברה המעסיקה את העובד, אלא גם על החברה המזמינה את העבודה, אליה מגיע העובד לעבודה בכל בוקר.

הקלות של ארגונים ומעסיקים למצות את כח העבודה עד תום אמורה להיפסק, או לפחות להיות מופחתת עם כניסת החוק לשלב האכיפה. מאז יוני אשתקד ועד היום החוק אושר ונכנס לתוקף, אך טרם ננקטו אמצעים כנגד מעסיקים, וכעת החוק נכנס לשלב השלישי, שהוא כאמור אכיפה.

נשאלת השאלה למה היה צריך חוק להגדיר לנו מה שידוע לכולנו כבר מזמן? זכותו של אדם להתפרנס בכבוד. זכותו של עובד להיות מתוגמל על שעות עבודתו וזכותו לנהל אורח חיים המאפשר איזון בין הבית לעבודה.

החוק מצפה מהמנהל, מזמין העבודה, להיות מעורב בשמירה על זכויות העובדים בארגון, לתקן הפרות עם גילוין, לנקוט פעולות כנגד החברות נותנות השירותים- לתיקון ההפרה, לביטול החוזה אם יש צורך, ולחילוט הערבות, אחרת הוא שותף לעבירה.

יש שיאמרו שעכשיו נותר רק לקוות שאכן יאכפו את החוק והסדר ישוב על כנו. ואולי מדובר כאן בתהליך ארוך של שינוי, והחוק הינו רק אבן דרך קטנה ואולי אף קטנטנה?

הסוציולוג זיגמונט באומן שהרצה בפסטיבל בספרד (שרובו הכיל אנשים צעירים) נאם נאום במסגרת "האוהל החברתי" שתקצירו פורסם בעיתון הארץ.  באומן טוען שמדובר בתהליך ארוך של שינוי חברתי, וכעת אנחנו בתקופת מעבר שבה הסדר הישן שחשבנו כולנו שהוא מגן עלינו ומשרת אותנו כחברה אנושית לא עונה על הצורך, בעוד הדרכים החדשות והמבנה החברתי החדש עדין לא הומצאו.

הוא כינה את התקופה בה אנו חיים INTERREGNUM , תקופה בה מתקיים חוסר המשכיות או "פער" בממשלה, בארגון או בסדר החברתי.  ייתכן והחוק והכנס הם רק אבני דרך בתהליך השינוי.

ספק אם  הם יכולים  לצמצם את הפער, אך הם חשובים בתהליך הארוך של גיבוש ו"עדכון" תפיסות ועמדות, והטמעת פרקטיקות להעסקה הוגנת.

ואולי אף לשינוי התנהלות עסקי-חברתי רחב יותר?

לזווית ראיה נוספת על החוק ראו >>