האם אתם יוצרים ערך משותף?

10 ביולי 2013 | נכתב ע"י

נושא אחריות חברתית של תאגידים  זוכה להגדרות שונות והתייחסויות מגוונות, הן באקדמיה ובמחקר והן בזירה העסקית. למשל, מתקיים שיח רחב הנוגע לשאלה על מה וכמה צריכה להיות מידת התערבות הממשלה בנושא האחריות החברתית של התאגיד בשוק החופשי ותפקיד העוסקים בו.

התחום צובר תאוצה בשנים האחרונות, יעידו על כך כמות הולכת וגדלה מידי שנה של דוחות האחריות התאגידית, המתפרסמים על ידי החברות המתמחות בתחום.

שאלות רבות עולות בהקשר הנ"ל. בניהן – נשאלת השאלה מדוע ארגונים וחברות עוסקים בזה?

האם העיסוק בתרומה לקהילה משפר את שורת הרווח של הארגון?

בשנים האחרונות התפרסמו מאמרים מעניינים לרוב, אולם שניים מהם זכו לתהודה רבה לאחר שהתפרסמו ב – Harvard Business Review:

The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy

 ו-   The Big Idea: Creating Shared Value

במאמרים אלו פורטר וקרמר (2002 , 2011) תבעו את המונח ערך המשותף – Shared Value. הם מסבירים כי תאגידים צריכים לפעול תחת עקרון האחריות החברתית וזאת במטרה ליצור ערך מוסף ללקוחותיהם, דבר שיגרום בסופו של תהליך להעדפת מוצריהם על פני אלה של המתחרים. אמנם אף עסק אינו יכול לפתור את כל תחלואי החברה, אולם הוא כן יכול לבחור נושאים הנוגעים לתחום פעילותו העסקית, כשהמבחן שאמור להיות הינו ההזדמנות ליצור ערך משותף.

אפשר להעמיק ולהסביר את הצידוקים לפעילות חברתית תאגידית, אולם הטענה היא שתאגידים מוצלחים וחזקים זקוקים לחברה בריאה. נושאים  כמו חינוך, בריאות ושוויון הזדמנויות הינם תנאים הכרחיים ליצירת כוח עבודה יעיל ; מוצרים ותנאי עבודה בטוחים יותר מסייעים לחסוך בעלויות במקרים של תאונות ; שימוש יעיל במשאבים טבעיים מסייע בייעול העסקים ; חוקים וזכויות אדם הכרחיים ליעילות ולחידוש.

חברה בריאה יוצרת דרישה לעסקים, צרכים אנושיים נענים וישנן שאיפות רבות יותר. יחד עם זאת, גם חברה בריאה זקוקה לארגונים ועסקים מוצלחים וחזקים כלכלית.

המגזר העסקי הינו התורם העיקרי ליצירת מקומות עבודה, עושר וחדשנות, המשפרים את תנאי המחיה ואיכות החיים, כמו גם את התנאים החברתיים, ולאורך זמן. לפיכך, קיימת תלות ההדדית בין החברה (society) ובין התאגידים השונים ומשמעותה הינה כי על ההחלטות העסקיות והמדיניות הארגונית החברתית לפעול על פי עקרון הערך המשותף.

פירוש הדבר כי המהלכים והבחירות השונות שהארגון עושה צריכים להועיל לשני הצדדים. תועלת זמנית לצד אחד תסכן את שגשוגם של שני הצדדים בטווח הארוך. המסקנה המתבקשת הינה כי הצלחת הארגון והצלחת הקהילה מחזקות אחת את השנייה.

לפיכך, כאשר התאגיד ינתח את אפשרויותיו להתנהל באחריות חברתית ,תוך שימוש במסגרת המניעה אותו עיסקית, אזי יתברר לו כי אחריות חברתית הינה מקור להזדמנויות, חידושים ויתרון תחרותי.

האם זה יוסיף כסף בשורה התחתונה בדוח רווח והפסד? לא בטוח.

אבל זה שווה הרבה יותר מכסף בדוח הדירקטוריון.

————————————————————————————————————————————————-

מפגש קהילה בנושא הערך הגלום בשיתוף פעולה  בין אחריות תאגידית למשאבי אנוש  יתקיים יום רביעי, 17.07.2013, בין השעות 17:30-20:30

קמפוס המסלול האקדמי המכללה למינהל

המפגש אינו כרוך בתשלום אך מחייב הרשמה מראש

מספר המקומות מוגבל!

להרשמה>>>